Fraudebeleid

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Ansvar vertrouwt erop dat u bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Helaas blijkt dat een een kleine groep verzekerden dit vertrouwen wel een schaadt door fraude te plegen. Daarom doet Ansvar er alles aan fraude te voorkomen.

Fraudebeleid 

Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude.

 

Wat is fraude?

Fraude is het opzettelijk misleiden van de verzekeraar, om er zelf financieel beter van te worden. Door bewust onjuiste of niet-volledige informatie te geven, wordt de verzekeraar benadeeld. Fraude kan gebeuren bij het aanvragen van een nieuwe verzekering, bij het doorgeven van een wijziging of bij het claimen van schade. Alle vormen van fraude kosten geld en beïnvloeden uiteindelijk de prijs van het financiële product. 

 

Voorbeelden van fraude

 • Bij het aanvragen van een verzekering bewust verkeerde of onvolledige gegevens doorgeven.
 • Het met opzet meer schade claimen dan daadwerkelijk is geleden.
 • Een schade claimen die er nooit is geweest.
 • Het opzettelijke veroorzaken van schade voor het krijgen van een uitkering.
 • Het vervalsen van aankoop- of reparatiefacturen.

 

Voorkom misverstanden

Is bij het aanvragen van een verzekering u iets niet duidelijk of weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt uiteraard ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. 

Wat zijn de gevolgen van fraude?

Als er sprake van fraude lijkt te zijn, dan gaan wij dat verder onderzoeken. Natuurlijk doen wij dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden wij ons aan alle relevante wetten, regelgeving en gedragscodes op dit gebied. Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

 

De volgende maatregelen kunnen wij nemen:

 • Wij vorderen de reeds uitbetaalde schadebedragen terug evenals de gemaakte onderzoekskosten. 
 • Wij beëindigen alle bij ons lopende verzekeringen. 
 • Wij sluiten u uit van andere verzekeringen in de toekomst. 
 • Wij leggen gegevens van de fraudeur vast in ons incidentenregister. 
 • Wij melden het feit bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. 
 • Wij registreren de fraude in de databank van Stichting CIS (zie ook www.stichtingcis.nl).
 • Wij doen aangifte doen bij de politie. 

 

Aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, overeenkomstig het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen? 
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? 
 • Zijn er meer fraudeurs bij betrokken? 
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude? 
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?