Klachtenprocedure

Ansvar hecht waarde aan een goede en duurzame relatie met haar klanten. Onze dienstverlening is erop gericht om deze relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van Ansvar. Dan kunt u, al dan niet via uw tussenpersoon, een klacht indienen.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk of digitaal indienen. Vermeld in uw klacht in elk geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, polis- of schadenummer en een omschrijving van uw klacht. U kunt uw klacht voorleggen aan:

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
T.a.v. de directie
Postbus 90386
1006 BJ  AMSTERDAM
E-mail: klacht@ansvar.nl
Telefoon: 020 - 617 04 26 

Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een inhoudelijke reactie. Mochten wij meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren, dan brengen wij u daarvan op tijd op de hoogte.  

Voor het versturen van uw klacht kunt u ook gebruik maken van het klachtenformulier. U vindt het klachtenformulier als download aan de rechterzijde van de pagina.   
 

 Kifid 

Mocht het oordeel van Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. onverhoopt niet tot uw tevredenheid stemmen, kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 070 - 333 89 99
Website: www.kifid.nl

 

Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden voor klachtenbehandeling, of u vindt dat de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend is, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Klachtenformulier
Download PDF (128.5 Kb)
Get Adobe Reader