Auto

Bekijk altijd uw polisvoorwaarden om te zien wat wel en wat niet verzekerd is.

Auto

Hoe wordt mijn premie bepaald?

Om de premie te bepalen wordt onder andere rekening gehouden met uw leeftijd en woonplaats, het model, waarde en gewicht van uw auto. Daarnaast gebruiken wij een bonus/malusschaal om de premie te bepalen. Hoe langer u geen schade heeft geclaimd, hoe meer korting u krijgt op de premie. De kan oplopen tot 80%.

Heb ik een eigen risico?

Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico. Bij een cascoverzekering heeft u wel een eigen risico. Deze staat vermeld op uw polisblad. Bij elke schadevergoeding die onder de dekking valt, wordt het eigen risico in mindering gebracht. Als u uw auto brengt bij een van de met ons samenwerkende herstelbedrijven, dan vervalt uw standaard eigen risico bij reparatie.

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting na een ruitbreuk?

Wanneer u casco verzekerd bent, dan kunt u deze schade zonder gevolgen voor uw no-claimkorting melden. Wanneer een ruit wordt vervangen door Autotaalglas of Carglass wordt het eigen risico gehalveerd. Wordt de ruit hersteld door middel van een harsinjectie, dan is géén eigen risico van toepassing.

Om van deze schadeservice gebruik te maken moet er sprake zijn van een door de polis gedekte schade en mag er geen premie achterstand zijn. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de schadeafdeling van AnsvarIdéa 020 – 617 05 10.

Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring was een verklaring van uw autoverzekeraar over het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren bepaalt namelijk uw bonus/malus korting. Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, hoe hoger uw bonus/malus korting.

Sinds 1 september 2007 registreren verzekeraars de schadevrije jaren in een centrale databank genaamd ‘Roydata’. In deze databank worden alle royementsverklaringen digitaal opgenomen. Uw oude autoverzekeraar is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste invoer van uw royementsgegevens in de centrale databank nadat u uw autoverzekering heeft opgezegd.

Geeft u ook korting op mijn 2de auto?

Ja, AnsvarIdéa heeft een tweede gezinsauto regeling. De korting op tweede gezinsauto is gelijk aan eerste auto (echter de maximaal te rijden kilometers per jaar voor de 2de auto is 15.000 km). Daarnaast geldt:

  • Het gaat om een personenauto waarvan het kenteken staat op naam van verzekeringsnemer of de partner.
  • De auto wordt uitsluitend particulier gebruikt.
  • De regelmatige bestuurder van de 2e gezinsauto is de partner van de regelmatige bestuurder van de 1e gezinsauto en wonen beiden op hetzelfde adres.
  • 24 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de 2e gezinsauto hebben beide partners geen schuldschade veroorzaakt.
  • Ingeval van cascoverzekering geldt een maximum verzekerde som van ten hoogste € 75.000,-- oorspronkelijke cataloguswaarde.

 

Wat is het verschil tussen een rechtsbijstand- en verhaalsbijstandverzekering?

De dekking van de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is aanzienlijk uitgebreider dan die van de verhaalsbijstandverzekering. Beide verzekeringen bieden hulp bij het verhalen van materiele schade na een aanrijding of ongeval. De rechtsbijstandverzekering helpt u ook bij het verhalen van letselschade en problemen met overheidsinstanties, dealers en/of garages. Dit allemaal zolang de aanleiding van het probleem gerelateerd is aan het bezit en gebruik van de auto.

Winterbanden: wel of niet verplicht?

In Nederland is dit niet verplicht. Sommige landen hebben een vaste periode waarin winterbanden verplicht zijn, in andere landen hangt dat af van het winterse weer. Dan moet u dus in ieder geval bij sneeuw, ijs of gladheid op winterbanden rijden.

Krijg ik elk jaar een nieuwe groene kaart toegezonden?

Ja, elk jaar per premie hoofdvervaldatum krijgt u een groene kaart toegezonden.

Wanneer kan ik mijn autoverzekering wijzigen in een andere verzekeringsvorm?

U kunt uw autoverzekering altijd uitbreiden. Minder verzekeren kan alleen vanaf de dag dat uw verzekering verlengd wordt (de zogenoemde premievervaldatum).

Wat moet ik doen als ik mijn auto heb verkocht?

Als u uw auto hebt verkocht, dan moet u een kopie van het vrijwaringsbewijs opsturen naar uw assurantietussenpersoon (of eventueel naar ons). Met een vrijwaringsbewijs toont u aan dat de auto niet meer op uw naam staat. Wij melden uw kenteken dan af en stoppen uw verzekering.

Ik heb een autowijziging doorgegeven, maar heb nu een nota voor mijn oude auto ontvangen. Wat moet ik met de nota doen?

U moet de nota gewoon betalen. De verrekening van de premie vindt plaats vanaf de dag dat de overschrijving is verwerkt. Daarna krijgt u een aparte nota voor de meerpremie of een creditnota voor de te veel berekende premie.

Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn auto?

Onder de menuoptie schade aan uw auto leest u wat u kunt doen bij verschillende schadegevallen.

Heb ik bij autoschade recht op vervangend vervoer?

Nee, u heeft geen recht op vervangend vervoer. Wel kunt u bij een verzekerde schade gebruik maken van gratis vervangend vervoer wanneer u de schade laat herstellen bij een door ons samenwerkende reparateur. Deze regeling geldt niet voor vrachtwagens.