Kostbaarheden

Bekijk altijd uw polisvoorwaarden om te zien wat wel en wat niet verzekerd is.

Kostbaarheden

Wanneer is het slim om een kostbaarhedenverzekering te nemen?

Uw kostbare spullen zijn thuis verzekerd met uw inboedelverzekering, maar onderweg meestal niet. Ook tegen diefstal van lijfsieraden bent u maar beperkt verzekerd. Heeft u waardevolle spullen die u regelmatig meeneemt als u buiten de deur gaat? Of heeft u thuis bijvoorbeeld kostbare lijfsieraden, een verzameling of andere waardevolle spullen? Dan kunt u overwegen een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Die biedt een ruimere dekking.

Wat hebben jullie nodig om mijn kostbaarheden te kunnen verzekeren?

Wij hebben van de voorwerpen die u wilt verzekeren een aankoopnota of taxatierapport nodig. Die nota of dat rapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden. 

Welke zaken kan ik verzekeren als kostbaarheden?

Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u zaken als sieraden, foto-, film- en videoapparatuur, geluidsapparatuur, elektronische apparatuur, muziekinstrumenten, verzamelingen, schilderijen, beelden en andere kunstvoorwerpen.