Inboedelwaardemeter

   
De Inboedelwaardemeter geeft u een goede schatting van de waarde van uw inboedel. Zo weet u voor welk bedrag u uw inboedel moet verzekeren om bij brand of diefstal niet onderverzekerd te zijn.
Let op: de inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te stellen; de uitkomsten gelden daarom niet als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.

Leeftijd hoofdkostwinner*

Samenstelling huishouden*

Netto maandinkomen hoofdkostwinner*

Oppervlakte woning*

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)

Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele- en computerapparatuur?
Ja Nee

Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
Ja Nee

Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Ja Nee

Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?
Ja Nee

 

0 punten x € 1.004,- + eventuele bijtellingen

Uw inboedelwaarde €

Uw polis

Polisnummer

Uw gegevens

Naam*

Adres*

Postcode/plaats*

Telefoon*

Fax

E-mail*