Kortlopende reisverzekering

Met de AnsvarIdéa Reisverzekering bent u optimaal verzekerd tegen een uiterst gunstige premie. Wij bieden u een uitgebreide dekking zodat u er zeker van kunt zijn, dat u goed verzekerd op reis kunt gaan. Wij wensen u alvast een fijne vakantie!

Wat valt er onder de reisverzekering?

Bagage
Wij verzekeren de reisbagage, inclusief kostbaarheden, mobiele telefoon, (zonne)brillen, contactlenzen, (visuele) audioapparatuur, ski’s en kampeerartikelen. Ook de documenten zoals paspoort, rij- en kentekenbewijs en reisbiljetten zijn verzekerd. Hierop is geen eigen risico van toepassing.

Aanvullende Medische kosten
Hieronder vallen de geneeskundige kosten, die het gevolg zijn van plotselinge ziekte of ongeval tijdens de reis en niet vergoed worden door uw ziektekostenverzekering. Tevens zijn de kosten van tandheelkundige behandeling bij acuut optredende tand- of kiespijn of schade aan prothesen bij een ongeval meeverzekerd.

Extra kostendekking
Kosten voor repatriëring en de extra reis- en verblijfkosten bij gedwongen langer verblijf (b.v. wegens ziekte) zijn verzekerd. Bovendien zijn de kosten van het terugreizen naar Nederland t.g.v. onverwachte terugroeping meeverzekerd. 

Ongevallenverzekering
Deze dekking geeft een uitkering bij onverhoopt overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Telecommunicatiekosten
Onder deze dekking vallen noodzakelijk gemaakte kosten van telefoon, telex, telefax, telegram of e-mail in geval van een onder de polis gedekte gebeurtenis.

Schade aan logiesverblijven
Mocht er onverhoopt door u of de meeverzekerde gezinsleden schade aan het gehuurde of in gebruik gekregen logiesverblijf en/of daarin aanwezige inventaris worden veroorzaakt, dan is dit verzekerd. 

Wintersport
Personen t/m 65 jaar kunnen tegen een toeslagpremie de wintersportrisico’s meeverzekeren.
Dit betreft het beoefenen van alle soorten wintersporten met uitzondering van: ijshockey, ski-alpinisme, skispringen, skibob, bobsleeën, skeleton, rodelen, skizeilen, swingbo, ijszeilen, biathlon alsmede deelname aan of voorbereiding tot wintersportwedstrijden.

Annuleringskosten
Indien de geboekte reis niet kan doorgaan vanwege overlijden, ziekte of zaakschade van een verzekerde of naaste familieleden, dan worden de niet voor restitutie in aanmerking komende kosten van inschrijfgelden, reis- of huursom vergoed, mits de verzekering is afgesloten binnen 7 dagen na boeking van de reis.

 

Nog even de voordelen op een rij:

  • er geldt geen eigen risico
  • maximale bagageuitkering is € 7.000,= per polis
  • premie annuleringsverzekering is slechts 4 %
  • één telefoontje van u naar AnsvarIdéa is voldoende