Autoverzekering Mini-Casco

Module Mini-casco


Deze module dekt schade aan uw eigen auto door:
  • Brand, explosie
  • Diefstal, joyriding, verduistering
  • Ruitbreuk
  • Natuurrampen, zoals de gevolgen van storm, vallend gesteente, etc.
  • Andere oorzaken, zoals schade aan- of verlies van uw auto door kwaadwilligheid of relletjes, botsing met overstekend wild, loslopende dieren, vogels etc.

Mini-casco: een voorbeeld uit de praktijk

Daan parkeert zijn auto netjes, maar ontdekt bij terugkomst aan de linkerzijkant een enorme kras. Hij doet aangifte bij de politie en meldt dan de schade bij AnsvarIdéa. De expert taxeert de schade op € 2.200,-. De auto wordt hersteld en de schade wordt vergoed. Daan kan blij zijn met zijn verzekering. Vandalismeschade is bij AnsvarIdéa namelijk onder de mini- casco dekking wél verzekerd en bij vele andere verzekeraars niet.