Caravanverzekering

Als u zorgeloos op reis wilt met uw caravan, bieden wij u de mogelijkheid met onze caravanverzekering. Deze verzekering heeft een uitzonderlijk goede dekking in binnen- en buitenland.

5 jaar lang een nieuwe caravan.
Gaat uw caravan geheel verloren in de eerste 5 jaar, dan krijgt u zonder meer de nieuwwaarde van uw caravan vergoed. Ook als deze inmiddels een duurder is geworden. Het herstel van de constructie- en materiaalfouten, voor zover noodzakelijk, wordt vergoed zolang de caravan niet ouder is dan 5 jaar.

Als uw caravan total-loss is en ouder dan 5 jaar, dan geldt een andere regeling. Maar u ontvangt altijd de kosten van de werkelijke schade terug. Kosten van bewaking, vervoer, berging, etc. van de beschadigde caravan worden door ons vergoed.

De kosten van herplaatsing / heraansluiting (stacaravans) van de beschadigde of nieuwe caravan zijn ook meeverzekerd.

Ook voor inventaris / reisbagage en vrijetijdsgoederen geldt 5 jaar nieuwwaarde.
Inventaris, reisbagage en vrijetijdsgoederen die u in de caravan hebt, zijn ook verzekerd op basis van de nieuwwaarde. Is de caravan ouder dan 5 jaar, dan vindt vergoeding plaats op basis van de dagwaarde. Ook schade aan de voortent en aan tv-antennes, toilethuisjes e.d. valt onder de polis.

S.O.S.-hulp kosteloos bij de hand.
Als u in Nederland strandt door een schade, dan heeft u recht op onze kosteloze hulpverlening. Wij brengen uw caravan naar de dichtstbijzijnde reparatieplaats, de dealer of naar elk ander gewenst adres in Nederland. Eventuele stallingkosten die door de schade ontstaan, worden ook door ons vergoed.

Bent u door de gebeurtenis gedwongen om een nacht in een hotel te verblijven, dan wordt ook dat binnen redelijke grenzen vergoed. Wanneer in het buitenland de trekkende auto, door een plotselinge schade, onbruikbaar is geworden, dan vergoedt AnsvarIdéa de kosten die noodzakelijk zijn om de caravan naar Nederland te brengen.


Zeer ruim dekkingsgebied.
Uw caravanverzekering is van kracht binnen Nederland en een grensstrook van 100 km daarbuiten. Gedurende een vakantieperiode van maximaal 6 maanden per jaar geldt er een wereldwijde dekking!

Automatisch geïndexeerd.
Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag voor de caravan, inventaris, reisbagage en vrijetijdsgoederen automatisch aangepast.

Rechtsbijstand is inbegrepen.
In ontkoppelde toestand kan uw caravan schade veroorzaken en juridische problemen opleveren. Dan is rechtshulp noodzakelijk. Wij waarborgen ook uw rechtsbijstand door een advocaat van uw eigen keuze.

Huurcaravan of vervangend vakantieverblijf.
Raakt uw caravan tijdens uw vakantieperiode beschadigd en is deze gedwongen buiten gebruik, dan kunt u gedurende de reparatietijd (max. 30 dagen) op onze kosten een gelijkwaardige caravan huren of een gelijkwaardig vervangend vakantieverblijf.

 
 
 
 
Leaflet caravanverzekering
Download PDF (791.6 Kb)
Get Adobe Reader