Gedragsregels / Privacy & Fraude / Klachten

 

Gedragsregels

Ansvar werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode beschrijft welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal staan en geldt voor zware letselschadeclaims. De normen zijn als gedragsregels voor alle partijen geformuleerd. Onder andere is afgesproken dat respectvol en eerlijk met elkaar wordt omgegaan en dat de schadebehandeling begrijpelijk is. Voor de hele tekst van deze gedragscode verwijzen wij u graag naar de website van ‘De Letselschaderaad’ (www.deletselschaderaad.nl).

Het is niet verplicht om deze gedragscode toe te passen. In iedere zaak kunnen de betrokken partijen samen anders besluiten. 

 

Privacy en fraude

Ansvar neemt uw persoonsgegevens op in haar administratie. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere Europese wet- en regelgeving. Voor personen of organisaties die Ansvar inschakelt, gelden dezelfde eisen van bescherming van uw privacy. Daarnaast is Ansvar gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. Uw persoonsgegevens worden ook opgenomen in het Centraal Informatiesysteem van verzekeringsmaatschappijen.

 

Klachten

Ansvar hecht waarde aan een goede dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van Ansvar. Dan kunt u een klacht indienen. Voor onze klachtregeling verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure.