Letsel - een goede regeling

Vast moeten komen te staan wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Om dit te beoordelen hebben wij een schademelding van onze verzekerde nodig en uw informatie over het ontstaan van het ongeval. Soms is het nodig dat getuigen worden aangeschreven en het politierapport wordt opgevraagd. Dit neemt enige tijd in beslag. Wanneer blijkt dat u zelf ook gedeeltelijk schuldig bent, kan een deel van de schade, of zelfs de hele schade voor uw eigen rekening blijven.


Na de melding starten wij direct met het inventariseren van uw letselschade (b.v. medische kosten, reiskosten, inkomensschade en smartengeld) en de eventuele materiele schade die u lijdt. Dit bespreken wij vaak telefonisch met u. Voor het vaststellen van de schade hebben wij informatie van u nodig. 

Wanneer de aansprakelijkheid vast staat en het door u opgelopen letsel goed hersteld binnen korte tijd, is het meestal mogelijk om uw claim vlot te regelen. Dit lukt niet altijd. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de ernst van het letsel en de financiële gevolgen voor u. Het is wel mogelijk dat wij gedurende de behandeling van uw schade voorschotten verstreken, dus voordat een definitieve regeling mogelijk is