Partijen bij de schaderegeling

De schadebehandelaar van Ansvar behandelt uw schade. Regelmatig wordt contact met u onderhouden. Dit doen wij bij voorkeur telefonisch of per e-mail. Er wordt geïnformeerd naar uw herstel en hoe de schadebehandeling verloopt. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de schadebehandelaar.

Het is mogelijk dat gezien uw schade het wenselijk is dat een schaderegelaar na afspraak bij u op bezoek komt. Ansvar heeft hiervoor afspraken met een externe partij. De schaderegelaar bespreekt dan met u het herstel, hoe de schadebehandeling verloopt en of bijvoorbeeld een voorschot wenselijk is. U kunt de schaderegelaar al uw vragen stellen.

Het kan nodig zijn dan onze medisch adviseur informatie inwint bij de artsen die u behandelen. Dit kan alleen nadat u ons hiervoor een machtiging heeft verstrekt. Uiteraard is uw privacy beschermd en wordt alleen informatie ingewonnen die relevant is voor de regeling van uw schade.

Soms schakelen wij in overleg met u een arbeidsdeskundige in. Dit doen wij wanneer het u niet lukt om te werken. De arbeidsdeskundige kijkt samen met u naar de mogelijkheden om weer te re-integreren in uw werk. 

Letselschade - algemene informatie
Download PDF (714.9 Kb)
Get Adobe Reader