Wat te doen bij een aanrijding?

Vul direct na het ontstaan van de schade het Europees schadeformulier in. Noteer de gegevens van de eventuele tegenpartij: naam, adres, woonplaats, merk/type en kenteken van het voertuig en de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer.
Het is belangrijk dat op het schadeformulier de van toepassing zijnde kruisjes worden gezet. Laat het schadeformulier ook door de tegenpartij ondertekenen en houd zelf één exemplaar van het schadeformulier. De achterzijde van het schadeformulier moet door iedere partij afzonderlijk ingevuld en ondertekend worden.

Aandachtspunten bij het invullen van het schadeformulier
Punt 5: Probeer gegevens van getuigen te achterhalen.
Punt 10 t/m 11:Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt en/of wat er is beschadigd.
Punt 12:Plaats duidelijk een kruisje bij de uitgevoerde verrichtingen.
Punt 14:Noteer hier uw extra opmerkingen of maak uw voorbehoud wanneer u het ergens niet mee eens bent.
Punt 15:Onderteken het schadeformulier dus alleen wanneer u het volledig eens bent met de ingevulde gegegevens.

Maak foto’s
Als u een camera of een telefoon waar u foto’s mee kunt maken bij u hebt, aarzel dan niet foto's te maken van de situatie. In het bijzonder bij een aanrijding in het buitenland kunnen foto's voor een goede schadeafwikkeling belangrijk zijn.

Waarschuw de politie
Waarschuw (ook in het buitenland) de politie. Zij kunnen u helpen met het verzamelen van gegevens en het invullen van het schadeformulier. Noteer de naam en het adres van de verbalisant op het schadeformulier. Houdt u er rekening mee dat de politie niet meer bij iedere aanrijding ter plaatse komt.

Hoe kunt u uw schade melden?

Telefonisch Per e-mail Schriftelijk
tijdens kantooruren: 020-617 05 10
buiten kantooruren: 026-355 34 68
schade@ansvar.nl AnsvarIdéa verzekeringen
Postbus 90386
1006 BJ  AMSTERDAM

 Of u kunt u schade melden op: www.mobielschademelden.nl.