Wat te doen bij inbraak, vermissing of diefstal?

Controleer op uw polis of u verzekerd bent voor inbraak, vermissing of diefstal. Bij de dekking mini casco of volledig casco is dit het geval. U dient zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie. Vervolgens meldt u de schade aan AnsvarIdéa. Onze schadebehandelaars zullen u meedelen wat de verdere gang van zaken is. Stuur in ieder geval een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, samen met de originele kennisgeving van aangifte bij de politie, naar AnsvarIdéa

 

 

 

 

 

 

Als uw voertuig is gestolen, dan moet u tevens de diefstal melden bij Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Telefoonnummer 055-741 00 01 of via de website: www.stichtingvbv.nl.  

De diefstal meldt u ook aan ons. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. 

Het melden van de schade kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 020-617 05 10
  • Schriftelijk: U kunt de schademelding sturen aan: 
    AnsvarIdéa Verzekeringen 
    Postbus 90386 
    1006 BJ AMSTERDAM 

 

Zorg bij het melden van de schade dat u uw polisnummer en/of het kenteken van uw voertuig bij de hand heeft.