Reisschade

Stel u heeft een reis geboekt , dan is het een teleurstelling wanneer uw de reis moet annuleren. En waar moet u aan denken als u schade heeft? Het is goed om te weten wat u moet doen bij diefstal, vermissing of verlies van uw bagage en/of geld tijdens uw reis.

Annulering

Als zich omstandigheden voordoen waardoor u uw reis moet annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de reisorganisatie of verhuurder waar u de reis heeft geboekt. Bent u ziek of heeft u een ongeval gehad? Vraag dan aan de dokter of hij denkt dat de reis kan doorgaan, ook als de vertrekdatum nog ver weg is. Als het gaat om een annuleringsreden die onder de dekking valt (u vindt deze in de polisvoorwaarden), moet u de volgende stappen ondernemen:

  • Vraag een bewijs van annulering en een nota van de annuleringskosten aan de reisorganisatie of verhuurder.
  • Meld de schade zo snel mogelijk door middel van het schadeaangifteformulier.
  • Als u al op reis bent en u moet uw reis afbreken, neem dan contact op met de Ansvar Alarmcentrale (+ 31 70 – 314 53 53. 
 
Calamiteiten

Tijdens uw vakantie kunnen zich vervelende situaties voordoen, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van een reisgenoot of familielid. In deze situaties is de alarmcentrale 24/7 bereikbaar.  Zij kunnen veel voor u regelen, bijvoorbeeld een terugvlucht, vervangend vervoer, of als het noodzakelijk is verlenging van uw verblijf. Ook kunnen ze bij ziekte een betalingsgarantie uitgeven aan de buitenlandse arts of het ziekenhuis. AnsvarIdéa heeft de hulpverlening uitbesteed aan de Ansvar Alarmcentrale ( + 31 70 – 314 53 53. 

Ziektekosten

Rekeningen voor medische kosten die u maakt tijdens uw vakantie moet bij uw eigen zorgverzekeraar declareren. Zij zijn namelijk de primaire verzekeraar die als eerste aangesproken moet worden voor deze kosten. Worden de kosten niet of maar gedeeltelijk vergoed dan kunt u de kosten bij ons indienen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen hebben wij een schriftelijke afwijzing van uw zorgverzekeraar nodig.

 
 
 

Diefstal/ vermissing 

  • Doe bij diefstal of vermissing altijd aangifte bij de politie ter plaatse en vraag om een schriftelijk bewijs. Aangifte bij de Nederlandse politie met betrekking tot een gebeurtenis in het buitenland wordt niet geaccepteerd. 
  • Raakt u uw bagage en/of geld kwijt in een hotel, geef dit dan niet alleen bij de politie, maar ook bij de hoteldirectie aan. Vraag ook hiervan een bewijs.
  • Laat bij vermissing of beschadiging van uw bagage op een luchthaven altijd een Property Irregularity Report (P.I.R.) opmaken, dit is noodzakelijk om de eventuele schade te verhalen bij de luchtvaartmaatschappij.